Vad Är Det För Skillnad Mellan Alzheimers Och Demens?

post thumb
Alzheimers Och Demens
by Lotta/ on 14 Jan 2021

Vad Är Det För Skillnad Mellan Alzheimers Och Demens?

OMånga gånger kan det vara svårt att veta vad det är för skillnad mellan alzheimers och demens och man använder båda uttrycken lite slarvigt för att berätta att man har glömt något. Alzheimers har dock med tiden blivit så pass vanlig att den har blivit en folksjukdom och man räknar idag med att cirka 100 000 svenskar är drabbade. Vanligast är att den sjuke är över 65 år, men det finns även en del yngre sjuka.

Vad Är Demens?

Demens är ett samlingsbegrepp för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Förr ansågs det att demens var oundvikligt vid hög ålder, men idag vet man att det är en diagnos. De vanligaste symptomen är att minnet försämras och förmågan att genomföra sina vardagssysslor. Inom demensspektret är Alzheimers den vanligaste sjukdomen, cirka 60 % av alla demenssjuka lider av Alzheimers sjukdom.