Alzheimers sjukdom

Vad innebär Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige och den innebär i stort att nervcellerna förtvinar i ett eller flera områden i hjärnan. Frågan ”vad är Alzheimers sjukdom” är dock inte den enklaste att svara på då sjukdomen kan yttra sig på helt olika sätt beroende på vem som har den. De första symtomen är dock vanligtvis problem med minnet samt en förändrad tidsuppfattning. Ofta kan även svårigheter med att finna ord uppstå och sjukdomen kan också leda till oro och nedstämdhet. Det är ett tillstånd som påverkar både den drabbade och dess anhöriga.

Vid Alzheimers är den drabbade ofta medveten om svårigheterna, vilket kan leda till att denne drar sig undan från kontakter med andra. En del drabbade får också problem med att vara ensamma.

Alzheimers sjukdom

Symtom vid Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom har symtom som även förekommer vid andra sjukdomar med demens, så som sämre minne och ändrad tidsuppfattning. Drabbade personer kan få svårigheter att hänga med i tv-program eller förstå sammanhang när de läser, vilket leder till frustration.

Vid en längre tids sjukdom kan vardagssysslorna bli besvärliga, som att betala räkningar och laga mat. Sedan kan även problem med lokalsinne och igenkänning uppstå. Hygienen kan också bli ett problem, samt att en del drabbade blir aggressiva och misstänksamma mot sin omgivning. Vanligtvis är det personer över 50 år som drabbas av Alzheimers.

Utredning Och Behandling Vid Alzheimers Sjukdom

Alzheimers sjukdom utreds genom att den drabbade och en närstående först beskriver problemen för en läkare. Därefter görs en kroppslig undersökning, med fokus på hjärnan. Sedan tas blodprover för att utesluta vitaminbrist eller låg ämnesomsättning.  Magnetkameraundersökning eller skiktröntgen kan också genomföras, samt ett ryggmärgsprov. Gällande Alzheimers behandling finns det inget botemedel för sjukdomen. Även om inget botemedel finns kan den drabbade erbjudas mediciner som mildrar symtomen. Läkemedlen bidrar till att olika centrum i hjärnan kan fungera längre än de hade utan läkemedlet. Även de psykiska symtom som kan följa med Alzheimers kan behandlas med läkemedel. Frågor om Alzheimers ärftlighet är vanliga och ärftligheten beror på om det gäller familjär eller sporadisk Alzheimers.
Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom påverkar hela familjen

Nu när vi besvarat frågan ”vad är Alzheimers sjukdom” och hur det utreds vill vi också berätta om påverkan sjukdomen har på de närstående. Oftast påverkas det sociala livet eftersom den drabbade lätt känner sig mindervärdig och utanför. Vanligtvis får hela familjen ett speciellt sätt att leva på, med särskilda rutiner för att vardagen ska fungera så smärtfritt som möjligt.

Personer med Alzheimers sjukdom bor oftast kvar hemma och får hjälp av någon typ av omsorgspersonal i hemmet. Ibland kan de närstående få hjälp av stödpersonal för att kunna stötta den drabbade på ett effektivt sätt, men även för att få avlastning. Som närstående är det viktigt att söka kunskap och stöd för att klara av vardagssituationen.