Alzheimers

Allt om världens vanligaste demenssjukdom

Vad är Alzheimers?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen bland demenssjukdomar. Det är en sjukdom som bland annat påverkar minnet på den insjuknade. Om man misstänker att någon har drabbats av demens så gör man först en grundlig utredning och fastställer vilken demenssjukdom det rör sig om.

Demenssjukdomar ter sig olika så om man misstänker Alzheimers sjukdom så letar man oftast efter symtom som innefattar problem med minnet och tidsuppfattningen. Andra vanliga symtom är nedstämdhet, en ständigt återkommande oro och svårigheter att finna ord. Personer som insjuknar i Alzheimers sjukdom kan också bli väldigt passiva.

Den insjuknade är ofta medveten om sina svårigheter och kan därför reagera genom att undvika personkontakt. Många drar sig tillbaka och vill vara ensamma när de blir medvetna om sina symtom.

Vilka är de vanligaste symtomen vid Alzheimers sjukdom?

Alzheimers

När Alzheimers sjukdom utvecklas

I takt med att Alzheimers sjukdom utvecklas så kommer den insjuknade att uppvisa fler omfattande symtom. I början kan en person med demens av typen Alzheimers ha svårt att förstå sammanhanget i exempelvis TV-program eller när de läser tidningen. Senare kan dessa typiska tecken också påverka vardagen. Den insjuknade kan få svårigheter med att exempelvis handla och laga mat, komma ihåg att betala räkningar eller ens bege sig ut på stan på egen hand.

Är Alzheimers Sjukdom Ärftlig?

Trots att Alzheimer är den vanligaste formen av demens så vet man fortfarande inte anledningen bakom denna sjukdom. Undantaget är ”Familjär Alzheimers sjukdom”, en ovanlig typ av sjukdomen som är kopplad till ärftlighet. Dock är det endast 5-10 % som drabbas av denna sort.

Den andra typen är ”Sporadisk Alzheimers sjukdom” och den står för ungefär 90-95% av alla fall. När man pratar om demenssjukdomar av typen Alzheimers sjukdom så är det oftast denna man refererar till. Familjär Alzheimers sjukdom framträder oftast tidigare i livet medan insjuknade i Sporadisk Alzheimers brukar drabba personer från 65 år och uppåt.

Alzheimers

Så kan du få hjälp

Lider du eller någon i din närhet av en demenssjukdom? Det kan vara otroligt svårt att hantera men lyckligtvis finns det många resurser online som du kan ta hjälp av. En av dem är Alzheimers Sverige, en patient- och anhörigorganisation som hjälper med stöd och råd.

Genom att informera dig mer om Alzheimers sjukdom så kommer du också att bättre förstå denna typ av demens. Många har exempelvis många frågor gällande Alzheimers ärftlighet,
det vill säga om sjukdomen är genetisk betingad eller inte. På den här sidan försöker vi förklara vad som händer i kroppen och vad man kan göra som närstående om någon nära drabbas.

Vanliga frågor om Alzheimers sjukdom

Finns det något botemedel för Alzheimers?

Nej, det finns inte för närvarande inget botemedel för Alzheimers sjukdom men det finns hopp om ett vaccin. På bland annat Uppsala Universitet forskar man om vaccin och är mycket positiva.

Vid vilken ålder drabbas man oftast av Alzheimers sjukdom?

Det finns två olika typer av Alzheimers: ”Familjär Alzheimers sjukdom” och ”Sporadisk Alzheimers sjukdom.”

Den familjära sorten har en koppling till ärftlighet och genetik medan den senare saknar det.

Varför drabbas man av Alzheimers sjukdom?
Det finns inga tydliga svar på varför man drabbas av Sporadisk Alzheimers sjukdom. Man har dock gjort vissa observationer som visar att intaget av vissa metaller ökar risken för sjukdomen, främst aluminium.