Alzheimers Sjukdom

Lär dig mer om alzheimers

Shop
Alzheimers

Allt om världens vanligaste demenssjukdom

Alzheimers

Vad är Alzheimers?Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen bland demenssjukdomar. Det är en sjukdom som bland annat påverkar minnet på den insjuknade. Om man misstänker att någon har drabbats av demens så gör man först en grundlig utredning och fastställer vilken demenssjukdom det rör sig om.

Demenssjukdomar ter sig olika så om man misstänker Alzheimers sjukdom så letar man oftast efter symtom som innefattar problem med minnet och tidsuppfattningen. Andra vanliga symtom är nedstämdhet, en ständigt återkommande oro och svårigheter att finna ord. Personer som insjuknar i Alzheimers sjukdom kan också bli väldigt passiva.

Den insjuknade är ofta medveten om sina svårigheter och kan därför reagera genom att undvika personkontakt. Många drar sig tillbaka och vill vara ensamma när de blir medvetna om sina symtom.

Vilka är de vanligaste symtomen vid Alzheimers sjukdom?


✔ Problem med minnet

✔ En förändrad tidsuppfattning

✔ Oro och nedstämdhet

När Alzheimers Sjukdom Utvecklas

När Alzheimers Sjukdom Utvecklas

I takt med att Alzheimers sjukdom utvecklas så kommer den insjuknade att uppvisa fler omfattande symtom. I början kan en person med demens av typen Alzheimers ha svårt att förstå sammanhanget i exempelvis TV-program eller när de läser tidningen. Senare kan dessa typiska tecken också påverka vardagen. Den insjuknade kan få svårigheter med att exempelvis handla och laga mat, komma ihåg att betala räkningar eller ens bege sig ut på stan på egen hand.

Är Alzheimers Sjukdom Ärftlig?

Trots att Alzheimer är den vanligaste formen av demens så vet man fortfarande inte anledningen bakom denna sjukdom. Undantaget är ”Familjär Alzheimers sjukdom”, en ovanlig typ av sjukdomen som är kopplad till ärftlighet. Dock är det endast 5-10 % som drabbas av denna sort.

Den andra typen är ”Sporadisk Alzheimers sjukdom” och den står för ungefär 90-95% av alla fall. När man pratar om demenssjukdomar av typen Alzheimers sjukdom så är det oftast denna man refererar till. Familjär Alzheimers sjukdom framträder oftast tidigare i livet medan insjuknade i Sporadisk Alzheimers brukar drabba personer från 65 år och uppåt.

Så Kan Du Få Hjälp

Så Kan Du Få Hjälp

Lider du eller någon i din närhet av en demenssjukdom? Det kan vara otroligt svårt att hantera men lyckligtvis finns det många resurser online som du kan ta hjälp av. En av dem är Alzheimers Sverige, en patient- och anhörigorganisation som hjälper med stöd och råd.

Genom att informera dig mer om Alzheimers sjukdom så kommer du också att bättre förstå denna typ av demens. Många har exempelvis många frågor gällande Alzheimers ärftlighet, det vill säga om sjukdomen är genetisk betingad eller inte. På den här sidan försöker vi förklara vad som händer i kroppen och vad man kan göra som närstående om någon nära drabbas.

Vanliga Frågor Om Alzheimers Sjukdom

Nej, det finns inte för närvarande inget botemedel för Alzheimers sjukdom men det finns hopp om ett vaccin. På bland annat Uppsala Universitet forskar man om vaccin och är mycket positiva.
Det finns två olika typer av Alzheimers: ”Familjär Alzheimers sjukdom” och ”Sporadisk Alzheimers sjukdom.” Den familjära sorten har en koppling till ärftlighet och genetik medan den senare saknar det.
Det finns inga tydliga svar på varför man drabbas av Sporadisk Alzheimers sjukdom. Man har dock gjort vissa observationer som visar att intaget av vissa metaller ökar risken för sjukdomen, främst aluminium.

Senaste inläggen

Alzheimers Faser
Förebygg demens med aktiviteter och ordspel
by Lotta/ on 02 Aug 2023

Förebygg demens med aktiviteter och ordspel

Visste du att en tredjedel av alla demenssjukdomar faktiskt skulle kunna förebyggas med små livsstilsförändringar? I denna artikel går vi igenom flera tips på hur du kan minska risken att drabbas av Alzheimers. Lev ett fysiskt aktivt liv Det finns många fördelar med att träna regelbundet. Flera studier visar att om du tränar minst tre gånger i veckan minskar du också risken för Alzheimers. Träning ökar blodflödet vilket ger nervcellerna i hjärnan mer syre och näring.

Alzheimers Tecken
5 Tidiga Tecken På Alzheimer
by Lotta/ on 30 Oct 2022

5 Tidiga Tecken På Alzheimer

Märker du att du glömmer saker mycket oftare än tidigare? Eller att du kanske får problem att hitta hem? Det kan vara några av 5 tidiga tecken på Alzheimer. Om du dessutom tappar ord, drar dig tillbaka socialt samt får problem att planera är det bra att söka hjälp. Det kan ta lite tid innan man faktiskt upptäcker Alzheimers sjukdom. Symptomen kan ofta förväxlas med stress eller trötthet, särskilt i en hektisk period.

Alzheimers Test
Så Kan Du Göra Ett Alzheimers Test
by Lotta/ on 22 Jul 2022

Så Kan Du Göra Ett Alzheimers Test

Om du eller någon i din närhet börja uppvisa symptom av alzheimers är det bäst att genomgå ett alzheimers test. Det är en sjukdom som kommer smygandes och det är svårt att säga exakt när den börjar. Det kan vara något så enkelt som att glömma var man lagt sina nycklar. Patienten går också igenom olika faser. Genom ett alzheimers symptom test kan man se vilket stadie en person ligger på.

Alzheimer Anhörig
När Din Alzheimer Anhörig Flyttar Till Boende
by Lotta/ on 20 Jan 2022

När Din Alzheimer Anhörig Flyttar Till Boende

Ofta är det en svår process som leder fram till beslutet att låta sin alzheimer anhörig flytta till boende. Många både sjuka och anhöriga vill behålla normaliteten som det egna hemmet innebär så länge som möjligt. Men för den med alzheimers sjukdom kan ensamheten i hemmet bli en fara och trots att beslutet kan kännas svårt är det ofta det bästa och framför allt tryggaste du kan göra för din anhörig.

Alzheimers Faser
Alzheimers Faser – Den Senaste Forskningen
by Lotta/ on 20 Sep 2021

Alzheimers Faser – Den Senaste Forskningen

Alzheimers är tyvärr något av det tråkigaste som kan drabba en närstående eller en själv. Sjukdomen har ett väldigt utdraget förlopp och det kan ibland ta 10 år innan du får det som kallas svår demens. Därför delas sjukdomen upp i olika alzheimers faser som man talar om i sjukvården. Dessa ska vi gå igenom lite närmare. Det finns inget svar på varför man drabbas av alzheimers eller när sjukdomen börjar.

Alzheimerloppet
Alzheimerloppet 2021
by Lotta/ on 27 May 2021

Alzheimerloppet 2021

Alzheimers är en sjukdom som drabbar många svenskar och pengar behövs till forskning och stöd till de drabbade och deras anhöriga. Ett sätt att samla in pengar och uppmärksamma denna sjukdom, och andra demenssjukdomar, är genom Alzheimerloppet. Pengarna som samlas in går till Alzheimerfonden. Loppet är på 5 kilometer och både privatpersoner och företag kan anmäla sig och på så sätt hjälpa till i kampen mot sjukdomen, samt att kunskap sprids.