Alzheimers Faser – Den Senaste Forskningen

post thumb
Alzheimers Faser
by Lotta/ on 20 Sep 2021

Alzheimers Faser – Den Senaste Forskningen

Alzheimers är tyvärr något av det tråkigaste som kan drabba en närstående eller en själv. Sjukdomen har ett väldigt utdraget förlopp och det kan ibland ta 10 år innan du får det som kallas svår demens. Därför delas sjukdomen upp i olika alzheimers faser som man talar om i sjukvården. Dessa ska vi gå igenom lite närmare.

Det finns inget svar på varför man drabbas av alzheimers eller när sjukdomen börjar. Symptomen smyger sig på utan att man direkt reagerar på det. Det förväxlas ofta med stress eller trötthet till en början.

Begynnande Demens

Ett av de första tecknen på demens är att personens minne börjar svikta. Det är vanligt att denne glömmer vart han eller hon har lagt saker samt vad som har skett under dagen. Det kan även bli svårare att planera vardagen.

Som anhörig kan det vara svårt att skilja demens från naturligt åldrande. Lite yngre personer som insjuknar i demens märker ofta själva att något är fel innan omgivningen gör det. Det beror också på den drabbades livssituation.

Alzheimers Faser – Mild Demens

I det som kallas mild demens har sjukdomen kommit ett steg längre. Då är det vanligt med några av dessa symptom och tecken:

• Man kan glömma namn på anhöriga och bekanta.
• Man kan ha svårt att formulera meningar.
• Man kan plötsligt få svårt att hitta hem från butiken.

Medelsvår Demens

Den tredje av Alzheimers faser kallas medelsvår demens. Vid detta steget har den drabbade svårt att kommunicera, har svårt att klara av en normal vardag samt dålig tidsuppfattning. Vissa behöver till och med hjälp att klä på sig.

Det sista steget kallas svår demens och vid detta laget har hjärnan tagit stor skada. De flesta tappar talförmågan helt och hållet eller upprepar enstaka ord. Vissa kan inte ens gå under den sista tiden och är i stort behov av daglig omsorg. Dock avlider man sällan av demens utan istället någon annan sjukdom.