Demens

Vad är Demenssjukdomar?

Vad är Demenssjukdomar?

Demens kommer från grekiskans ord ”de” och ”mens” som betyder ”utan” och ”minne.” Det är ett paraplybegrepp som innefattar en rad av olika sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom som är den allra vanligaste bland demenssjukdomarna. Gemensamt för alla dessa sjukdomar är att de drabbar kroppen intellektuella funktioner och ger den insjuknande problem med både minnet, tidsuppfattning och logiskt tänkande.

Om man drabbas av en demenssjukdom så finns inget botemedel utan man inriktar istället åtgärder för att mildra symtomen. Är Alzheimers ärftligt? Ja och nej, den mer sällsynta typen av Alzheimers sjukdom, kallad Familjär Alzheimers, är ärftlig.

Typen ”Familjär” står för ca 5-10 % av alla fall medan den vanligare typen ”Sporadisk Alzheimers sjukdom” står för merparten, ca 90-95 %. Den sporadiska typen är inte ärftlig.

Demenssjukdomar – De Anhörigas Sjukdom

Demenssjukdomar av typen Alzheimers brukar kallas för ”de anhörigas sjukdom” eftersom det oftast är dem som får ta ansvar över den insjuknande. Människor med demens kan få stora svårigheter med vardagen och kan behöva mycket hjälp. Demensförbundet arbetar hårt för att förbättra förhållandena för demenssjuka.

Om du misstänker att du eller någon i din närhet uppvisar tidiga symtom av en demenssjukdom så är det viktigt att du kontaktar läkare eller närmaste vårdcentral. Du kan snabbt få möjlighet att göra en utredning och få reda på om symtomen beror på exempelvis Alzheimers sjukdom.

Att Leva Med Demens

Att Leva Med Demens

Att drabbas av demens eller ha en nära anhörig som insjuknar kan vara livsförändrande. Det är därför viktigt att få lämplig vård och fastställa vilken typ av demenssjukdom som det rör sig om. Alzheimers sjukdom står för ca 60-70 % av alla demenssjukdomar. Du kan få hjälp genom organisationer som Alzheimerföreningen Alzheimer Sverige.

Om du är nära anhörig till en person med alzheimers sjukdom så kommer du att behöva råd, stöd och information om sjukdomen. Det kan hjälpa dig att förhålla dig till den insjuknade och förstå personens svårigheter. Det är också viktigt att du förstår vilka rättigheter och stöd som du har som anhörig.

Demenssjukdomar I Sverige

Demenssjukdomar I Sverige

Är Alzheimers ärftligt? Det är en fråga som många ställer sig och speciellt de som har en nära anhörig som insjuknat. Som tidigare nämnt så är det endast den Familjära typen av Alzheimers som är ärftlig och det saknas fortfarande mycket kunskap om demenssjukdomar. Man uppskattar att ca. 130 000 till 150 000 personer i Sverige lider av en demenssjukdom. Endast 10 000 av dem är under 65 år.

I Sverige beräknar man att ca. 25 000 personer insjuknar i olika typer av demenssjukdomar varje år. Enligt socialstyrelsens prognoser så kommer även siffran av personer med demens att öka framöver. Man tror att mellan 180 000 till 190 000 person kommer lida av demenssjukdomar år 2030 och närmare 250 000 personer år 2050.om symtomen beror på exempelvis Alzheimers sjukdom.