Känn Igen Alzheimers Symtom Tidigt

post thumb
Alzheimers Symtom
by Lotta/ on 24 Oct 2020

Känn Igen Alzheimers Symtom Tidigt

Även om det finns stor variation bland Alzheimers symtom, framförallt i vilken ordning dessa första gången uppträder, så vet man idag att problem med minnet är ett vanligt och tidigt tecken på sjukdomen hos en stor del drabbade. Mer specifikt så påverkas den delen av minnesfunktionen som hanterar vad som skedde eller sas i stunden (eller nyss). En person som är i början av sitt insjuknande kan exempelvis glömma bort att han eller hon precis ätit lunch.

Fördel Att Upptäcka Alzheimers Sjukdom Snabbt

Att någon uppvisar de symtom på Alzheimer som beskrivits ovan är av naturliga skäl inte tillräckligt för att ställa en diagnos på egen hand. Istället måste en grundlig undersökning av bland annat minnesfunktionen och den kognitiva förmågan göras av vårdpersonal. Här på Alzheimers.nu finns mer utförlig information om hur ett sådant test går till, och ju tidigare man får en diagnos desto snabbare kan man sätta in den behandling som finns.

Att Lära Sig Leva Med Alzheimers Symtom

Det finns inget botemedel mot sjukdomen i dagsläget, men ett par mediciner kan användas för att bromsa och lindra symtomen och sjukdomsförloppets fart. Dessutom har man nu lärt sig att även patienter med Alzheimers sena symtom verkar må bättre och ha ett långsammare sjukdomsförlopp om de får bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Fysisk aktivitet har liknande positiva effekter. Trots alla insatser som görs både från vården och anhöriga så utvecklas sjukdomen undantagslöst åt ett håll, och både den drabbade och de närstående måste ställa in sig på att läget kommer att bli sämre.

Alzheimers Kroppsliga Symtom

I senare faser av sjukdomen så visar sig de av Alzheimers symtom som rör kroppen och dess funktioner. Det är mycket vanligt att den sjuke till exempel tappar förmågan att hålla urin och kontrollera andra kroppsfunktioner. Patienten blir därför förr eller senare beroende av vård i stort sett dygnet runt.

När de kroppsliga funktionerna påverkas så medför det stora svårigheter att hålla sig aktiv. Fysisk aktivitet är, som nämnts, något som har en positiv inverkan på sjukdomens förlopp och ju tidigare man kan förekomma symtomen med någon form av träning desto bättre. Att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers är också av denna anledning viktigt.

Sjukdomsförlopp efter att symtom debuterat:

• Minnet påverkas och den drabbade förlägger saker, glömmer vad som nyss hänt eller sagts
• Senare blir kognitionen sämre och det blir svårare att lära sig nya saker/namn
• Glömmer detaljer om den egna personen så som adress eller födelseort
• Oförmåga att känna igen även sina allra närmsta
• Förlorad kontroll över kroppens funktioner