Finns Det Bromsmedicin Mot Alzheimers?

post thumb
Bromsmedicin
by Lotta/ on 22 Nov 2020

Finns Det Bromsmedicin Mot Alzheimers?

Alzheimers sjukdom är en så kallad demenssjukdom och 60 % av alla svenskar som lider av demens har just denna diagnos som påverkar hjärnans kognitiva centrum. I dagsläget finns det ingen bromsmedicin mot alzheimers/span>, men det finns ändå mycket hjälp och stöd att få, både för den person som drabbas av sjukdomen men även för de anhöriga som finns i patientens närhet och som därmed också berörs. Att aktivt använda hjärnan och exempelvis lösa korsord bromsar inte sjukdomen, men har ändå visat sig ha mycket positiva effekter.

Symptomen Kan Lindras

Även om det för närvarande inte finns några bromsmediciner mot alzheimers sjukdom som sådan så finns det många läkemedel som lindrar de symtom som kan uppstå vid sjukdomen, så som acetylkolinesterashämmare som används för att lindra just de kognitiva symptomen. Särskilt god effekt har sådana läkemedel i början av sjukdomsförloppet. Behandlingen fördröjer inte själva sjukdomsförloppet men kan däremot lindra symptom som minnesstörningar och andra kognitiva nedsättningar, under en period.