Alzheimerloppet 2021

post thumb
Alzheimerloppet
by Lotta/ on 27 May 2021

Alzheimerloppet 2021

Alzheimers är en sjukdom som drabbar många svenskar och pengar behövs till forskning och stöd till de drabbade och deras anhöriga. Ett sätt att samla in pengar och uppmärksamma denna sjukdom, och andra demenssjukdomar, är genom Alzheimerloppet. Pengarna som samlas in går till Alzheimerfonden. Loppet är på 5 kilometer och både privatpersoner och företag kan anmäla sig och på så sätt hjälpa till i kampen mot sjukdomen, samt att kunskap sprids. Att detta dessutom görs genom att uppmuntra till fysisk aktivitet är positivt då att vara så aktiv man kan hjälper både sjuka och friska.

Nya Tider – Nya Vägar

På grund av rådande pandemi kommer inget vanligt lopp att hållas. Glädjande nog blir det inte helt inställt utan istället satsas det på ett digitalt lopp. Anmälan görs som vanligt men istället för att springa på en bestämd plats kommer varje individ göra sitt eget lopp, under tre dagar pågår arrangemanget. Möjlighet till att välja dag och plats kan till och med leda till att fler har möjligheten att delta.