Att Leva Som Anhörig Till Alzheimersjuk

post thumb
Alzheimers Anhörig
by Lotta/ on 15 Feb 2021

Att Leva Som Anhörig Till Alzheimersjuk

Som anhörig till alzheimersjuk är det lätt att känna sig ensam. Det blir tungt i vardagen när ens livskamrat blir sämre och många beslut som man tidigare tog tillsammans är man nu ensam om att ta. Många av alzheimers anhörigas upplevelser är att man ställs inför en mängd olika frågor vartefter sjukdomen fortskrider. Då är det viktigt att veta att det finns möjlighet att samtala med andra personer eller någon inom sjukvården om alzheimers.

Vad Är Anhörigstöd?

Det finns anhörigstöd Alzheimers att få om situationen med den sjuke blir alldeles för krävande. Ta hjälp av dagsjukvården eller korttidsboende så att du kan få avlastning. Det finns även stödgrupper där du kan få träffa andra som är i samma situation som du. Att ta emot hjälp för att lättare kunna hantera den utmaning som du ställts inför är viktigt för din egen hälsa, men också för den som är drabbad.