Alzheimers Test

post thumb
Alzheimers
by Lotta/ on 22 Sep 2020

Alzheimers Test

Om du misstänker att du eller någon i din närhet har Alzheimers sjukdom så bör en läkare kontaktas. Just nu finns det inte ett enstaka Alzheimers test som man kan göra för att snabbt göra en bedömning. Man gör istället en demensutredning tillsammans med en läkare. Först berättar man om sin situation och ser om de stämmer överens med de vanligaste symtomen.

När man gör en utredning av Alzheimers sjukdom så tittar man bland annat på närminnet. Man undersöker också på saker som ens tidsuppfattning och sinnesstämning. Återkommande problem med dessa tre tillhör de tidigaste symtomen av denna demenssjukdom.

Undersökning Och Utredning Av Alzheimers Sjukdom

Om du eller någon i din närhet uppvisar tidiga symtom av Alzheimers sjukdom så går man vidare och gör en grundligare undersökning. Då tittar man närmare på kroppen och hjärnan för att utesluta andra sjukdomar. Än finns inget Alzheimers test online men läkarna är förhoppningsfulla inför framtiden.

Under en grundlig utredning av Alzheimers sjukdom kommer man främst att fokusera på bland annat minnes- och talfunktioner. Men man tittar även på hur bra ens funktioner för syn, tal och språk fungerar. Enkla blodprover kommer också att tas.

Detta Görs Vid Ett Alzheimers Test

När man besöker en läkare eller vårdcentral för att utreda om man har Alzheimers sjukdom så brukar man även att göra följande saker:

• Göra en magnetkameraundersökning, datortomografi eller skiktröntgen
• Undersöka om ens problem beror på exempelvis vitaminbrist eller rubbade kalkvärden
• Göra en undersökning av de vätskor som omger hjärnan

Vad Kan Testerna Visa?

När man gör ett Alzheimers test och utredning så tittar man ofta på om man drabbats av rubbade värden som kan förklara den problematik som den insjuknade upplever. Du kan nämligen få försämrad hjärnfunktion om du har brist på vitamin 12 eller låg ämnesomsättning.

Det kan också vara aktuellt att göra en så kallad CT-undersökning för att utesluta andra typer av sjukdomar. Först gör man en basal demensutredning men om en patient är svårbedömd så kan man också göra en utvidgad demensutredning för att komplettera. Under en utredning får man också reda på vilken typ av demenssjukdom det rör sig om. Om du är drabbad av sjukdomen finns det olika sätt att träna hjärnan, bland annat genom appar och spel online.